Trzoda chlewna

MIESZANKI PełnoporcjowE

Wola-Pasze oferuje stale modyfikowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb mieszanki pełnoporcjowe dla trzody chlewnej.
Pasze przeznaczone są dla hodowców prowadzących intensywny tucz nowoczesnych krzyżówek świń mięsnych o wysokim potencjale genetycznym, bardzo dobrze wykorzystujących pasze i uzyskujących bardzo wysokie przyrosty dobowe oraz wysoką mięsność.

Mieszanki uzupełniające

Wola- Pasze posiada w swej ofercie mieszanki uzupełniające do wytwarzania pasz pełnoporcjowych dla warchlaków i tuczników. Ich zastosowanie w tuczu pozwala osiągnąć 2,5-2,8 kg zużycia paszy na kg przyrostu i skrócić okres tuczu, a przez to poprawić wyniki ekonomiczne na Państwa fermie. Mamy nadzieję, że nasze produkty cieszyć się będą dużym zainteresowaniem i zdobędą uznanie szerokiego grona hodowców.

KLPK 15-20%

Do sporządzania mieszanek dla loch prośnych i karmiących

KG SUPER 20%

Do sporządzania mieszanek dla warchlaków w wadze 15-35 kg

KT PREMIUM 10-15%

Do sporządzania mieszanek dla tuczników w wadze 30-70 kg

KT-GROWER 20%

Do sporządzania mieszanek dla tuczników w wadze 70-120 kg

Rodzaje mieszanek pełnoporcjowych

Prestarter 1 – prosięta <5 dnia 

Prestarter 2 – prestarter odsadzeniowy 

Prosiak – od odsadzenia do 20 kg

Warchlak – od 20 kg do 30 kg

Tucznik 1 – od 35 kg do 70 kg

Tucznik 2 – od 70 kg do 120 kg

Pasze dla Loch ORAZ Prosiąt

Wola-Pasze może pochwalić się doskonałymi paszami pełnoporcjowymi oraz mieszankami uzupełniającymi do wytwarzania pełnowartościowych pasz dla loch prośnych i karmiących. Zastosowanie naszych mieszanek pozwoli na prawidłowe żywienie, a przez to utrzymanie w odpowiedniej kondycji loch, optymalne wykorzystanie ich możliwości fizjologicznych oraz na zwiększenie ich produktywności, a tym samym na poprawę opłacalności chowu trzody chlewnej. Mamy nadzieję, że nasze nowe produkty cieszyć się będą dużym zainteresowaniem i zdobędą uznanie szerokiego grona hodowców.

Mieszanki Paszowe Dla Loch

LH 1 – do odchowu od 25-60 kg

LH 2 – do odchowu <60kg

LP –  do 90 dnia ciąży 

LK –  powyżej 90 dnia ciąży

Żywienie na mokro

Wola-Pasze może pochwalić się doskonałymi paszami pełnoporcjowymi oraz mieszankami uzupełniającymi do wytwarzania pełnowartościowych pasz dla loch prośnych i karmiących. Zastosowanie naszych mieszanek pozwoli na prawidłowe żywienie, a przez to utrzymanie w odpowiedniej kondycji loch, optymalne wykorzystanie ich możliwości fizjologicznych oraz na zwiększenie ich produktywności, a tym samym na poprawę opłacalności chowu trzody chlewnej. Mamy nadzieję, że nasze nowe produkty cieszyć się będą dużym zainteresowaniem i zdobędą uznanie szerokiego grona hodowców.

Produkcja trzody chlewnej w całej Europie cechuje się wieloma problemami związanymi zarówno ze zdrowotnością utrzymywanych stad, jak również ekonomią produkowanych tuczników. Dlatego coraz częściej sięgamy po różnego rodzaju źródła pokarmu pozwalającego na obniżenie kosztów produkcji, przy zachowaniu wysokiego poziomu wyników produkcyjnych.
Możliwość taką zapewnia użycie płynnych komponentów powstających jako produkt uboczny przemysłu spożywczego (piekarniczego, mleczarskiego, ciastkarskiego itp.) Daje to duże oszczędności w ponoszeniu kosztów surowcowych, aczkolwiek jest sporym wyzwaniem dla hodowcy, ponieważ optymalne zbilansowanie takiej mieszanki jest dużą umiejętnością.
Dlatego też firma „Wola-Pasze” ma w swojej ofercie mieszanki uzupełniające, dostosowane indywidualnie do potrzeb hodowcy z uwzględnieniem jego bazy surowcowej. Daje również możliwość przebadania poszczególnych komponentów, jak i określenie parametrów w wyprodukowanej na fermie paszy.
Korzystamy z pomocy wielu fachowców zarówno zajmujących się wprowadzaniem nowoczesnych instalacji do takiego systemu żywienia, jak również specjalistów z zakresu żywienia na mokro.
System takiego zadawania paszy był stosowany już wiele lat temu i można było docenić jego korzystny wpływ na rozwój przewodu pokarmowego świń, lecz przy dzisiejszym rozwoju hodowli na wielką skalę, jak również wielu problemach zdrowotnych i żywieniowych nierzadko spotykanych na wielu fermach, optymalne żywienie na mokro jest kluczem do sukcesu.
Dlatego też zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty!