Bydło

Musli dla cieląt

Mieszanka dla cieląt od 7 dnia życia do 150 kg masy ciała do skarmiania z paszami objętościowymi, na bazie mikronizowanych zbóż oraz mieszanki paszowej CJ.

Korzyści stosowania musli dla cieląt:

  • stosowane od pierwszych dni życia przyzwyczaja cielęta do paszy stałej
  • stymuluje rozwój przedżołądków
  • większa odporność na choroby = mniej upadków cieląt
  • szybkie i bezpieczne skrócenie odpajania cieląt